A KSZR működtetéséhez állami támogatást kap a vármegyei könyvtár, melynek segítségével az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Dokumentumszolgáltatás:

 • könyvtári dokumentumokat (könyv, CD, DVD, hetilap, folyóirat) vásárol a szolgáltató helyek számára,
 • gondoskodik a könyvtári dokumentumok kiszállításáról, cseréjéről és azok nyilvántartásának frissítéséről,
 • könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja a helyben el nem érhető dokumentumokat.

2. Információszolgáltatás:

 • webes katalógusából információt nyújt a szolgáltató hely teljes könyvtári állományáról,
 • a könyvtári szolgáltató hely legfontosabb információiról honlapot szerkeszt: www.somogykszr.hu
 • tájékoztatást nyújt Somogy vármegye helyismereti irodalmáról,
 • adatbázisaiból közhasznú, közérdekű információkat szolgáltat, segítve ezzel a helyi lakosság információs igényeinek kielégítését.

3. Közösségi szolgáltatások:

 • könyvtári, kulturális és közösségi rendezvényeket közvetít, támogat,
 • elősegíti az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást,
 • gyermekkönyvtári foglalkozás vidéki csoportoknak.

4. Képzés, továbbképzés:

 • szakmai segítséget nyújt a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros munkájához,
 • a könyvtárosoknak továbbképzéseket, szakmai napokat szervez,
 • betanulási lehetőséget biztosít a szolgáltató helyen foglalkoztatott könyvtári dolgozóknak,
 • segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak kialakítását, bővítését,
 • szakmai tanácsot ad a könyvtári szolgáltató hely egységes arculatának kialakításához,
 • segíti a település lakosságának digitális írni-olvasni tudását, elektronikus ügyintézését elősegítő tanfolyamokat szervez.

5. Könyvtárszakmai szolgáltatások:

 • felhívja a figyelmet a könyvtári témájú pályázatokra, azokhoz kérésre szakmai véleményt ad,
 • elvégzi a rongált, elavult dokumentumok kivonását, közreműködik az állományellenőrzések lebonyolításában,
 • biztosítja a szolgáltató helyeken a szükséges könyvtári nyomtatványokat, feliratokat, táblákat,
 • a szolgáltató helyen lévő könyvtári állományt visszamenőleg közös katalógusban feldolgozza, vonalkóddal látja el,
 • elkészíti a könyvtári szolgáltató helyek statisztikai jelentését,
 • a szolgáltató hely megrongált dokumentumait kötészetében megjavíttatja, bekötteti,
 • segíti a szolgáltató helyek berendezéseinek, technikai és informatikai eszközeinek bővítését,
 • honlapján a könyvtári munkához segédleteket, iratmintákat tesz közzé.

KSZR